acute2 发表于 2019-3-23 22:52

请教杨老师,LD3SE的we408a的换管问题。

请教一下杨老师,我的LD3SE如果把we408a替换成we403b或者6ak5,这样不知可否。非常感谢!

acute2 发表于 2019-3-23 23:55

403B和408a这两种管子能直接替换吗?

hummerking 发表于 2019-3-25 16:05

acute2 发表于 2019-3-23 23:55
403B和408a这两种管子能直接替换吗?

不能!

acute2 发表于 2019-3-25 20:49

hummerking 发表于 2019-3-25 16:05
不能!

感谢,查到工作电压不同。

请问这个型号408a的替代管是那些?
页: [1]
查看完整版本: 请教杨老师,LD3SE的we408a的换管问题。